מנכ"ל כלל ביטוח, יורם נוה: הקורונה שוחטת פרות קדושות בענף, בשלוש השנים הבאות כוח האדם יקטן ב-8%

מנכ"ל כלל ביטוח, יורם נוה: הקורונה שוחטת פרות קדושות בענף, בשלוש השנים הבאות כוח האדם יקטן ב-8%

נוה: חברות הביטוח הוכחו כחברות היציבות בשוק. מנכ"ל מגדל, רן עוז: החשיפה לעקום הריבית שמצאתי כשהגעתי לחברה הייתה גבוהה מדי, היום היא מאוזנת יותר. סמנכ"ל מידרוג, אבי בן נון: הראל, הפניקס וביטוח ישיר אלו החברות היחידות שיוכלו לחלק דיבידנדים לאחר המשבר

רוצים להמשיך לקרוא?