מסקנות כלל ביטוח בעקבות דוח דנציגר: הדירקטוריון החליט לא לדון בהחלפת המנכ"ל בשנה הנוכחית

מסקנות כלל ביטוח בעקבות דוח דנציגר: הדירקטוריון החליט לא לדון בהחלפת המנכ"ל בשנה הנוכחית

חברת הביטוח קיבלה את מסקנות דוח דנציגר והחליטה על ההתאמות שיש לבצע בהנהלה * נציגים של ועדת הביקורת יעקבו בחודשים הקרובים אחרי תקינות העבודה של המנכ"ל יורם נוה והיו"ר דני נוה

רוצים להמשיך לקרוא?