מסתמן: איילון תמשיך לבטח את המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה

מסתמן: איילון תמשיך לבטח את המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה

המועצה המקומית הודיעה כי בכוונתה להמשיך את ההתקשרות עם החברה, אך היא מזמינה גם אחרות להגיש הצעה

רוצים להמשיך לקרוא?