עדכון לוחות התמותה: הראל מעריכה כי ההשפעה על כושר הפירעון עומדת על 400 מיליון שקל

עדכון לוחות התמותה: הראל מעריכה כי ההשפעה על כושר הפירעון עומדת על 400 מיליון שקל

עוד מעריכה החברה כי התוצאות הכספיות יושפעו בסדר גודל של עשרות בודדות של מיליוני שקלים

רוצים להמשיך לקרוא?