עובד איילון חלה בקורונה

עובד איילון חלה בקורונה

משרד הבריאות ביצע חקירה אפידמיולוגית יסודית, ואותרו כל המגעים של אותו עובד עם עמיתיו לעבודה, הפעילות בחברה נמשכת כסדרה

עובד איילון חלה בקורונה, כך נודע לפוליסה. זאת לאחר שביקר בחו"ל. בתגובה לפניית פוליסה, הדגישה החברה כי הפעילות בכל המחלקות ממשיכה כסדרה.

העובד שנדבק, כך נמסר, גילה אחריות ונכנס מייד עם פרסום הנחיות משרד הבריאות – ועוד בטרם הופיעו אצלו תסמינים כלשהם – לבידוד ביתי. מייד עם התברר דבר מחלתו, קיים משרד הבריאות חקירה אפידמיולוגית יסודית, ובסיוע מערך בקרת הכניסות אותרו כל המגעים של אותו עובד עם עמיתיו לעבודה. על פי קביעת מומחי הרפואה, הפעילות בחברה נמשכת כסדרה בכל המחלקות, למעט חמישה עובדים שהיו במגע הדוק בסביבת העבודה המיידית של העובד שחלה. אותם חמישה עובדים נמצאים בבידוד ביתי, כמו כל אזרח ישראלי אחר ששהה בקרב חולה בטיסה, חנות, משרד או מסעדה.

באיילון מדגישים כי מרגע הגילוי פועלת החברה על פי שני עקרונות:

  1. מילוי דקדקני של הנחיות משרד הבריאות, ובהקפדה יתרה אף מעבר לנדרש.
  2. מדיניות של שקיפות מוחלטת למול כלל עובדי החברה ושיתוף כל מידע רלבנטי ברגע קבלתו.

כך, מייד עם התברר הפרטים, שיגר מנכ"ל איילון איגרת מפורטת לכלל עובדי החברה.

מאיילון נמסר: "ראשית נדגיש כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל המחלקות באיילון פועלות כסדרן וממשיכות לשרת את הסוכנים והלקוחות כבשגרה. איילון ביצעה חיטוי הן של המעליות והן של הקומה שבה שהה החולה, מעבר לנדרש על ידי משרד הבריאות. יודגש כי איילון פועלת כשגרה בכל המחלקות".