עו"ד סיגל שלימוף: במשבר הקורונה לסוכן יש תפקיד מרכזי – לא לתת למבוטח לקבל החלטות נמהרות והרות גורל

עו"ד סיגל שלימוף: במשבר הקורונה לסוכן יש תפקיד מרכזי – לא לתת למבוטח לקבל החלטות נמהרות והרות גורל

עו"ד סיגל שלימוף השתתפה היום בשיחה דיגיטלית פתוחה עם מורלי דורי, מנכ"לית ומייסדת PIL - פלטפורמת כלי עבודה דיגיטליים לאנשי ביטוח, ועם אורי לביא פלג – העורך בפועל של פוליסה. השיחה נערכה בשידור חי ובהשתתפות פעילה של כ-100 צופים, שהציגו גם הם שאלות. להלן עיקר התובנות שעלו

במשבר הקורונה לסוכן יש תפקיד מרכזי  וקריטילמנוע מהמבוטח לקבל החלטות נמהרות והרות גורל, כך אומרת עו"ד סיגל שלימוף, שותפה ומייסדת במשרד עורכי הדין גרוס אורעד שלימוף ושות', ונציגת לוידס בישראל.

הדברים נאמרו בשיחה דיגיטלית פתוחה עם מורלי דורי, מנכ"לית ומייסדת PILפלטפורמת כלי עבודה דיגיטליים לאנשי ביטוח, ועם אורי לביא פלגהעורך בפועל של עיתון פוליסה. השיחה הדיגיטלית נערכה בשידור חי ובהשתתפות פעילה של יותר מ-100 צופים, שהציגו שאלות למרואיינים. אנו מבקשים להתנצל בפני כל מי שלא הצליח לקחת חלק בשידור החי, עקב העומס הרב על המערכת, שנבע מהביקוש הרב של הצופים להשתתף בשידור המיוחד.

השיחה עסקה בהשפעת משבר הקורונה על ביטוחי עסקים, כאשר השאלה המרכזית שנדונה הייתה האם נוכח הירידה בפעילות העסקית ניתן לבטל או להקפיא את הפוליסות העסקיות, וכיצד אפשר לצמצם את הפרמיה.

דורי התייחסה לסוגיית הסיכון בביטוחי עסק, ולשאלה האם הירידה בפעילות העסקית עקב משבר הקורונה גם מפחיתה את הסיכון בעסק. לדבריה, "יש להפריד בין ביטוחי רכוש וחבויות. בביטוחי רכוש יש את הסיכונים העיקריים של אש, פריצה ומים שלא נראה שהם פחתו עקב המשבר, וייתכן שהם אף גברו עם הזמןבעיקר בעסק שהוא סגור ואף אחד לא מבקר בו. יש סיכוני רכוש שייתכן שהם מיותרים כעת, כמו סחורה בהעברה או כספים, אבל ברוב מערכי הביטוח הם בעלי השפעה מינורית על הפרמיה.

"בביטוחי חבויות התשובה היא אחרת. בפוליסות על בסיס מועד הגשת התביעה, בגלל שהן כוללות זנב ארוך אחורה, אמנם האפשרות שתוגש כעת תביעה היא נמוכה יותר, אבל ההשפעה על הפרמיה לא בהכרח משמעותית. בפוליסה על בסיס האירוע אכן יש ירידה בסיכון, וצריך לראות מה ההשלכה של כך. יש מקומות שדווקא קיים סיכון אשר גדללמשל אתרי עבודות בניין שעומדים נטושיםבפוליסות קבלנים". 

שלימוף התייחסה לסוגיית ביטול או הקפאת הפוליסה עקב הירידה בפעילות העסקית, ואמרה: "אנחנו מקבלים פניות רבות  לגבי בקשות של מבוטחים, המבקשים לבטל או להקפיא פוליסת חבויות (צד ג', אחריות מקצועית, מוצר וכיו"ב). אני רוצה להגיד בצורה ברורה: לגבי בקשה להקפאת פוליסההדין הישראלי לא מכיר ב'הקפאת פוליסה'. חוק חוזה ביטוח לא מכיר בכך, בוודאי לא בביטוחי חבויות, כאשר יש מעורבות של צד ג', ולפי חוק חוזה ביטוח יש גם יריבות ישירה עם הצד השלישי. לכן הקפאה אינה אופציה חוקית שניתן להתייחס אליה, ואסור לקחת את הסיכון.

"ביטול פוליסה אפשרי בכפוף לכך שתנאי הפוליסה מאפשרים זאת, אבל אני רוצה להזהיר ולהתריע לפני קבלת החלטה נמהרת כזו, בתקופה שנראית כאילו הפעילות בחלק מהעסקים קרובה לאפס. לביטול פוליסה יש השלכות ארוכות טווח ולכן לא הייתי בוחרת בה.

"נשארנו עם האופציה השלישיתלנסות להגיע להסכמה עם חברת הביטוח על הפחתת הפרמיה. פוליסות רבות כוללות ממילא חישוב פרמיה בהתאם למחזור העסקי, ואפשר לסכם עם חברת הביטוח שההתחשבנות לא תעשה בסוף התקופה, אלא תיעשה כבר עכשיו ולהגיע להסכמות לגבי הפרמיה הפקדונית".

שאלות מהקהל

* מה המשמעות של ביטוח פוליסת חבות נוכח היריבות הישירה בין התובע למבטח?

שלימוף: בביטוחי חבות יש למבטח גם יריבות עם צד ג'. לכן ביטול הפוליסה הוא לא רק בין המבוטח למבטח, אלא יש לשקול גם את זכויותיו של הצד השלישי. בוודאי כאשר ניתנו אישורי ביטוח. ייתכן, שאם הפוליסה תבוטל, צד ג' שהסתמך על הפוליסה  או קיבל אישור ביטוח, יעלה טענות.

* האם אפשר לבצע שינויים בפוליסת חבות, במקרה של אישורי קיום ביטוח חתומים?

דורי: זה נושא שעד כה לא דיברנו עליו אבל ברור שאם חברת ביטוח חתמה על אישור קיום ביטוח עבור העסק, עם התחייבויות לביטוח, אז כל מה שאמרנו עד כה הוא בסימן שאלה, למעט נושא הפרמיה. אם רוצים לצמצם או לבטל את גבולות האחריות, צריך להביא אישור ממי שחתמנו לו על אישור קיום ביטוח שהוא מסכים. קשה לי לראות כרגע איך יהיו שינויים גורפים באישורי ביטוח.

* האם מבטחי משנה מוסיפים חריג בגלל הקורונה?

שלימוף: בימים אלה אנחנו עדים לבקשות מצד מבטחי משנה מסוימים להוסיף חריג לקורונה. בימים אלה כבר הוגשה תביעה ראשונה נגד לוידס, בארה"ב, נגד חתמי לוידס, על פי פוליסת רכוש, בטענה שהקורונה היא נזק מכוסה. אנחנו עוקבים בעניין רב כיצד חתמי לוידס יתמודדו עם התביעה ועם השלכותיה.

* חברת הסעות שמשביתה רכביםכיצד היא יכולה לפעול?

דורי: זו שאלה מאוד ספציפית, שמצריכה עיון מעמיק יותר. על פניו, בביטוח רכב, אפשר להקפיא את פוליסות החובה. גם את הביטוח המקיף אפשר להקפיא. אם מרכזים את הרכבים במקום אחד, אפשר לרכוש כיסוי אש וגניבה למיקום בו הם נמצאים, זהו סיכון מצטבר. ואם כל רכב נמצא במקום אחרמומלץ להשאיר עבורם את כיסוי האש והפריצה. פה החוק כן נותן מענה לצורך בהקפאת הפוליסה.

* בתי מלון מוסבים בימים אלה לטיפול בחולי קורונה. מה הן ההשלכות הביטוחיות לשינוי זה?

שלימוף: אכן מדובר על שינוי מאוד מהותי בסיכון. בית מלון שהופך לבית חולים משנה את פעילותו ובהתאם, הסיכון משתנה באופן מהותי ביותר. המדינה, שיש לה יכולת חוקית לחייב מלון להפוך לבית חולים, אינה לוקחת על עצמה את הבעיות הביטוחיות הנגזרות מכך, ומטילה אותן על בית המלון. המלון חייב לקבל את הסכמת המבטחים לעריכת הביטוח, כיוון שיש פה סיכונים שונים לחלוטין, כמו שינוי ייעוד ומהות הפעילות עסקית, שאנחנו עדיין לא מבינים אותם לעומקם. חייבים כאן את עזרת המבטחים ואת עזרת המדינה.

ביניים: כיצד הסוכנים יכולים להגן על עצמם בתקופה זו?

במסגרת השיחה הפתוחה העניקו שלימוף ודורי טיפים לסוכני הביטוח ולדרכי הפעולה המומלצות מול מבוטחים שמעוניינים לצמצם את ההוצאות

שלימוף פנתה לסוכני הביטוח ואמרה כי על הסוכן להיות מנהיג ולהוביל את המבוטח בדרך הנכונה: "זו תקופה של לחץ קשה למבוטחים, ולסוכן יש תפקיד מרכזילא לתת למבוטח לקבל החלטות נמהרות, הרות גורל. חשוב שהמבוטח לא יבטל את הפוליסה. ראשית, יכול להיות שבעתיד תהיה השלכה לרציפות, וייתכן שעדיין יש סיכונים שעדיין תקפים למרות שהעסק לא פעיל או הפעילות ירדה מהותית". עוד התייחסה שלימוף לחובה של הסוכנים להגן על עצמם, ואמרה: "ככל שהמבוטחים מתעקשים על צעד דרסטי כזהסוכן הביטוח חייב לתעד את ההמלצה שלו לא לנקוט בצעד זה".

דורי: "צריך להימנע מפעולות מהירות. יש פה יחסים בין הסוכן והמבוטח, שכוללים יחסי אמון. יש פה שיח שמתקיים לכל אורך התקופה. צריך לראות גם באיזה שלב אנחנו בתוך הפוליסה. אם אנחנו בחידוש, אפשר לבדוק לעומק את הפוליסה ואת תנאי החידוש. פה יש מקום להשקיע זמן ומחשבה. מי שרק חידש או שהוא באמצע התקופה, צריך לבחון את הפוליסה שיש ברשותו. יש הרבה פוליסות בהן הפרמיה מחושבת על בסיס מחזור העסק או שכ"ע, ואז אם יש מנגנון כזה, צריך לוודא שהפרמיה המינימלית הגיונית, ואז את כל ההתחשבנות עושים בסוף התקופה.

אם לא מדובר בפוליסה עם פרמיה מותאמת, אז צריך לבדוק האם יש מקום להקטין את הכיסוי, למשל בגבול אחריות צד ג', כי זה סיכון שהוא יורד, אבל גם חשוב לבדוק גם כמה חיסכון יש מזה וזה כמובן תלוי בתקופת ההשבתה".

מימין: מורלי דורי, עו"ד סיגל שלימוף, אורי לביא-פלג