עתירה מנהלית נגד רשות החשמל והרשות לכבאות והצלה: מסכנים את הציבור בכך שלא אוכפים ביצוע בדיקות תרמוגרפיות על פי התקן המחייב / מאת ישראל גלעד

עתירה מנהלית נגד רשות החשמל והרשות לכבאות והצלה: מסכנים את הציבור בכך שלא אוכפים ביצוע בדיקות תרמוגרפיות על פי התקן המחייב / מאת ישראל גלעד

החובה לבצע בדיקות תרמוגרפיות מקטינה את מספר התביעות בתחום ביטוח האש ונזקים של קצרים חשמליים בלוחות חשמל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה