פי שלושה ביקושי יתר לכתבי ההתחייבות של מנורה מבטחים

פי שלושה ביקושי יתר לכתבי ההתחייבות של מנורה מבטחים

כ-918 אלף יחידות הוזמנו ממנורה מבטחים גיוס הון במסגרת המכרז לאג"ח סדרה ו'. החברה קיבלה התחייבות מוקדמת לרכישה של 300 אלף יחידות בריבית מרבית של 1.84%

רוצים להמשיך לקרוא?