פי שלושה ביקושי יתר לכתבי ההתחייבות של מנורה מבטחים

פי שלושה ביקושי יתר לכתבי ההתחייבות של מנורה מבטחים

כ-918 אלף יחידות הוזמנו ממנורה מבטחים גיוס הון במסגרת המכרז לאג"ח סדרה ו'. החברה קיבלה התחייבות מוקדמת לרכישה של 300 אלף יחידות בריבית מרבית של 1.84%

917,571 יחידות הוזמנו למשקיעים מסווגים ממנורה מבטחים גיוס הון במסגרת המכרז המקדים לאג"ח סדרה ו' של מנורה מבטחים. מתוכן קיבלה החברה במסגרת המכרז התחייבות מוקדמת לרכישה של 300 אלף יחידות בלבד בשיעור ריבית שנתית מרבית של 1.84%. כך הודיעה החברה הבת של מנורה מבטחים ביום ה'.
סדרת  האג"ח תשמש כהון רובד 2 של חברת הביטוח. הסדרה הוצעה למשקיעים מסווגים תמורת 1,000 שקל ליחידה שכוללת 1,000 שקל ערך נקוב של אג"ח.