פסק הדין בתביעת המבחן באנגליה / מאת עו"ד פגי שרון

פסק הדין בתביעת המבחן באנגליה / מאת עו"ד פגי שרון

פסק הדין קיבל לגבי רוב הפוליסות שנדונו, את עמדת המבוטחים וקבע שנוסחים מסוימים מעניקים כיסוי למבוטחים על ההפסדים בגין הקורונה. רוב סעיפי המחלות מנוסחים כך שהם כוללים את נגיף הקורונה וגם חלק מהסעיפים הנותנים כיסוי למניעת גישה לעסק ללא נזק פיזי, גם כן מעניקים כיסוי למבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?