פרשת הדחת המנכ"ל בכלל ביטוח: עו"ד חכמי מבקש לחשוף מסמכים על רכישת מניות כלל ביטוח על ידי אלרוב ואקירוב, כדי לבחון הגשת תביעה נגזרת

פרשת הדחת המנכ"ל בכלל ביטוח: עו"ד חכמי מבקש לחשוף מסמכים על רכישת מניות כלל ביטוח על ידי אלרוב ואקירוב, כדי לבחון הגשת תביעה נגזרת

בבקשה נאמר כי כלל ביטוח, כבעלת מניות דומיננטית מקרב בעלי מניות המיעוט באלרוב, סירבה להיות "חותמת גומי" בעסקאות בעלי עניין בין אלרוב לבין אלפרד אקירוב ובני משפחתו, משכך נטען, כי אקירוב בחר לנצל לרעה את משאביה של אלרוב לשם יצירת השפעה ולחצים פסולים על כלל ביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?