רה ארגון בהכשרה: מקימה שלושה מערכים חדשים בחטיבת אלמנטרי: עסקי, פרט וקשרי סוכנים

רה ארגון בהכשרה: מקימה שלושה מערכים חדשים בחטיבת אלמנטרי: עסקי, פרט וקשרי סוכנים

את המערכים החדשים יובילו שתי מנהלות מתוך החברה: עינת חדש תנהל את מערך ביטוחי הפרט ואניה שלזינגר – את מערך העסקים, מנהלת מחוז מרכז, דגנית ישראל טוב, מסיימת את תפקידה בחברה

רוצים להמשיך לקרוא?