רשות התחרות אישרה את רכישת הלמן אלדובי על ידי הפניקס

רשות התחרות אישרה את רכישת הלמן אלדובי על ידי הפניקס

הצדדים פועלים להשלמת יתר התנאים המתלים

רוצים להמשיך לקרוא?