רשות שוק ההון מבהירה: הדרישה של המוסדיים לאישור מעסיק לצורך שחרור כספי פיצויים מרוקנת מתוכן את תיקון 21 לחוק

רשות שוק ההון מבהירה: הדרישה של המוסדיים לאישור מעסיק לצורך שחרור כספי פיצויים מרוקנת מתוכן את תיקון 21 לחוק

ברקת מבהיר כי זכותו של העמית למשיכת כספי פיצויים מקופת הגמל לא תותנה בקבלת כל אישור מהמעסיק, לרבות אישור על סיום העסקה. בדצמבר האחרון חשף תחקיר פוליסה כי המוסדיים מערימים קשיים על החוסכים, בעיקר על ידי התניית שחרור הכסף באישור מעסיק על סיום העבודה – גם כאשר המעסיק כבר לא קיים

רוצים להמשיך לקרוא?