רשות שוק ההון מקלה את תהליך ניוד כספי פיצויים לחשבונות אישיים של העובדים

רשות שוק ההון מקלה את תהליך ניוד כספי פיצויים לחשבונות אישיים של העובדים

על פי תיקון לחוזר שפרסמה אתמול רשות שוק ההון, גם יועץ מס יוכל לאשר את נכונות הנתונים לצורך ביצוע הניוד מקופה מרכזית לפיצויים, עיקרי החוזר והתיקון לו מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?