רשות שוק ההון פועלת להרחיב את מדידת שביעות הרצון – תשלח שאלונים בכתב ללקוחות החברה

רשות שוק ההון פועלת להרחיב את מדידת שביעות הרצון – תשלח שאלונים בכתב ללקוחות החברה

לאחר קבלת תוצאות הבקרה יוחלט על אופן שילוב התוצאות במדד השירות, בין היתר, בהתחשב בשוני הקיים בין בקרות טלפוניות ובקרות כתובות. ברשות ציינו בפני מנהלי החברות כי טרם פרסום המידע לציבור, יועברו לעיונם ציוני המדדים הסופיים וממוצע ציוני השוק

רוצים להמשיך לקרוא?