רשות שוק ההון פרסמה מכרז לקבלת שירותי ביקורת בתחום ביטוח המשנה

רשות שוק ההון פרסמה מכרז לקבלת שירותי ביקורת בתחום ביטוח המשנה

המטרה, כפי שהוגדרה במכרז, היא בדיקת נוסחי הסדרי ביטוח המשנה והתאמת תנאיהם למדגם של פוליסות ביטוח המשווקות לציבור על ידי המבטח

רוצים להמשיך לקרוא?