רשות שוק ההון פרסמה מסמך התייעצות: כיצד ייראה הביטוח לרכבים אוטונומיים?

רשות שוק ההון פרסמה מסמך התייעצות: כיצד ייראה הביטוח לרכבים אוטונומיים?

הרשות מבקשת התייחסות הציבור למספר שאלות, כגון מה היחס הראוי בחלוקת האחריות לתאונות דרכים שבין חברות מסחריות המפתחות או מפעילות רכבים אוטונומיים לבין משתמשים פרטיים בדרך? האם נכון לאפשר לחברות הביטוח לחזור בתביעת שיפוי אל יצרנים, מפתחים או מפעילים של רכבים אוטונומיים, באופן שיתווסף מוטיב הרתעה והאם שימוש ברכבים אלה מצריך שינוי בהיקף כיסויי החובה והרכוש הקיימים כיום

רוצים להמשיך לקרוא?