שלמה אייזיק לפיקוח על הביטוח: התיקון לחוזר הצירוף פוגע בחופש העיסוק ללא הסמכה בחוק

שלמה אייזיק לפיקוח על הביטוח: התיקון לחוזר הצירוף פוגע בחופש העיסוק ללא הסמכה בחוק

אייזיק מבקש לבחון שנית את תיקון ההוראות ולבטל את ההנחיה לסוכנים לחשוף את התפלגות הכנסותיהם מול המועמד לביטוח. לדבריו, הפגיעה בחופש העיסוק מתבטאת בבידולו השלילי של סוכן הביטוח ביחס לשחקנים אחרים בשוק

רוצים להמשיך לקרוא?