שלמה אייזיק פונה לחברות הביטוח בדרישה להיערך לתיקון לחוזר הצירוף

שלמה אייזיק פונה לחברות הביטוח בדרישה להיערך לתיקון לחוזר הצירוף

אייזיק לחברות: יש להשהות צירוף מועמדים לביטוח עד שתוכלו לצייד את הסוכנים במידע על התפלגות העמלות בחלוקה לענפים

רוצים להמשיך לקרוא?