תהיות בענף: מדוע רק פוליסות החיסכון קיבלו אישור להקים מסלולי אירוח השקעות?

תהיות בענף: מדוע רק פוליסות החיסכון קיבלו אישור להקים מסלולי אירוח השקעות?

השבוע הפכה רשות שוק ההון את הוראת השעה שמאפשרת לפוליסות החיסכון לפתוח כמות בלתי מוגבלת של מסלולי אירוח השקעות - להוראת קבע. ברשות שוק ההון מסרבים לפי שעה לנמק מדוע רק פוליסות החיסכון רשאיות להחזיק מסלולי אירוח השקעות

רוצים להמשיך לקרוא?