תנועות הספורט מכבי, הפועל ועוצמה מוחות על ייקור ביטוחי הספורטאים המבוצעים על ידי איילון

תנועות הספורט מכבי, הפועל ועוצמה מוחות על ייקור ביטוחי הספורטאים המבוצעים על ידי איילון

במכתב לשר האוצר, שר התרבות והספורט והממונה על הביטוח מפצירות עמותות הספורט להתערב באופן מידי. איילון בתגובה: איילון ייקרה את הפרמיות אך ורק באותם ענפים שהתוצאות החיתומיות בהם חייבו זאת. כחברה הוגנת, איילון חשפה את הנתונים בשקיפות מלאה ואף האריכה את הביטוח הקיים על מנת לאפשר למרכזי הספורט למצוא מבטח אחר

רוצים להמשיך לקרוא?