910 מיליון שקל תמורת נכסים מנוהלים בסך 122 מיליארד שקל: אלטשולר שחם חתם על עסקה לרכישת פסגות

910 מיליון שקל תמורת נכסים מנוהלים בסך 122 מיליארד שקל: אלטשולר שחם חתם על עסקה לרכישת פסגות

אלטשולר שחם יפעל למכירת כל פעילויות פסגות שאינן חלק מתחום קרנות ההשתלמות והחיסכון ארוך הטווח. על פי הדיווח של אלטשולר שחם, ההכנסות של פסגות ב-9 החודשים הראשונים של 2020: 513 מיליון שקל. באותה תקופה נרשם הפסד נקי של 153 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?