AIG תחלק לעובדים מענק נוסף בגין המעבר לעבודה מהבית

AIG תחלק לעובדים מענק נוסף בגין המעבר לעבודה מהבית

מדובר במענק שמוערך במאות שקלים, שמצטרף למענק של 500 דולר שניתן בתחילת המשבר. תומר מלול, יו"ר ועד העובדים, לפוליסה: מדובר בסכום הנמוך מהדרישה המקורית

רוצים להמשיך לקרוא?