Marsh ישראל זכתה במכרז של ענבל לביטוח הרכוש של מדינת ישראל

Marsh ישראל זכתה במכרז של ענבל לביטוח הרכוש של מדינת ישראל

מארש תלווה את חברת ענבל בבחירת מבטחי המשנה לביטוח רכוש המדינה, המוערך ב-24 מיליארד דולר, לתקופה של 5 שנים

חברת הביטוח הממשלתית ענבל הודיעה כי Marsh ישראל הוא ברוקר הביטוח שזכה במכרז לליווי החברה בבחירת עשרות מבטחי משנה, לביטוח רכושה של מדינת ישראל המוערך בשווי של כ-24 מיליארד דולר. תוקף ההסכם הוא 5 שנים. זהו אחד ממכרזי הביטוח הגדולים במדינה. הצעתה של מארש קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר במכרז, הן במרכיבי האיכות והן במרכיב המחיר.

במסגרת ההתקשרות תבנה מארש עבור ענבל את תכנית ביטוח הרכוש בהתאם לדרישותיה ולאחר מכן תפנה למבטחי המשנה הגדולים בעולם על מנת לבצע התמחרות על גובה הפרמיה. כך תגבש ענבל תוכנית כיסוי עם פיזור סיכון תוך הוזלת הפרמיות. מבטחי המשנה שייבחרו יבטחו בין השאר, את כל הרכוש במשרדי הממשלה, בתי החולים הממשלתיים, השגרירויות והנציגויות של ישראל בחו"ל, במשטרה ובשב"ס.

נעמי גיסר, מנכ"לית מארש ישראל: "אנו מודים לענבל על האמון ב-Marsh ואנשיה. מדובר במערך ביטוחי מורכב ומשמעותי, גם בשווי וגם בהיקף. הצוות המקצועי במארש ישראל בניהולה של דפנה קוגמן, סמנכל"ית בכירה, יחד עם הצוות המקצועי בלונדון, יספקו לענבל את התנאים הטובים ביותר, תוך מקצוענות בלתי מתפשרת, לבניית תוכנית ביטוח המורכבת מפאנל מבטחי משנה שייתנו מענה לכלל האתגרים העומדים על הפרק".