Robin חתמה על שת"פ אסטרטגי עם קבוצת אמן לשיווק הפלטפורמה למוסדיים בישראל

Robin חתמה על שת"פ אסטרטגי עם קבוצת אמן לשיווק הפלטפורמה למוסדיים בישראל

במסגרת שיתוף הפעולה אמן תשווק בבלעדיות את פלטפורמת רובין לעסקים במודל B2B ותמשיך לפתח את המוצר, לבצע אינטגרציות ותחזוקה מול מוסדיים כאשר ההכנסות יתחלקו בין הצדדים, פעילות Robin בחו״ל, וכל עולם ה-B2C של הסוכנות, יישארו בתוך החברה

רוצים להמשיך לקרוא?