WeSure השלימה בהצלחה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) וגייסה כ-85 מיליון שקלים לפי שווי של 385 מיליון שקל

WeSure השלימה בהצלחה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) וגייסה כ-85 מיליון שקלים לפי שווי של 385 מיליון שקל

החברה גייסה סכום של כ-80 מיליון שקל בשלב המוסדי וסכום נוסף של כ-5 מיליון ₪ בשלב הציבורי תמורת כ-22% ממניותיה

רוצים להמשיך לקרוא?