איילון חתמה על הסכם עם מבטח משנה: לחברת הביטוח יוזרמו 120 מיליון שקל

איילון חתמה על הסכם עם מבטח משנה: לחברת הביטוח יוזרמו 120 מיליון שקל

ההסכם כולל ביטוח יחסי מסוג Quota Share בשיעור 90%. לאחר ההסכם עם מבטח המשנה, ההון של איילון יגדל מ-6.4% לכ-21.7% - מעל להון הנדרש על פי משטר ההון הקיים

רוצים להמשיך לקרוא?