איילון מנחה את סוכניה להעביר את כתבי התביעה נגד המבוטחים תוך שבעה ימי עסקים

איילון מנחה את סוכניה להעביר את כתבי התביעה נגד המבוטחים תוך שבעה ימי עסקים

הנחיה זו ניתנת על רקע השינוי בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות שייכנסו לתוקף בתחילת 2021. התקנות החדשות קובעות כי הנתבע נדרש להגיש כתב הגנה מפורט תוך 60 יום מהמצאת כתב התביעה לנתבע

רוצים להמשיך לקרוא?