בית שמאי פתח מרכז ארצי לחוות דעת שנייה לשירות סוכני הביטוח

בית שמאי פתח מרכז ארצי לחוות דעת שנייה לשירות סוכני הביטוח

מטרת השירות היא להביא לידיעת צרכן הביטוח, שאם התרחש אצלו נזק, פוליסת ביטוח הדירה שלו מורחבת לכלול גם את שכר טרחת השמאי מטעמו

רוצים להמשיך לקרוא?