הדירה מושכרת או שכורה? הפניקס עושה סדר

הדירה מושכרת או שכורה? הפניקס עושה סדר

במסגרת חוזר אלמנטרי שנשלח לסוכנים מוסבר כי נוכח טעויות בקרב מבוטחים לגבי ההגדרות של דירה שכורה ודירה מושכרת – מבקשים בחברה לחדד את ההגדרות של דירה שכורה, דירה מושכרת ואת תנאי הפוליסה הרלוונטיים, ולהציג מחדש את התנאים המרכזיים לכיסוי

רוצים להמשיך לקרוא?