הכשרה תספק כיסוי ביטוחי ללא עלות למשך שלושה חודשים בביטוח מנהלים למבוטחים בחל״ת

הכשרה תספק כיסוי ביטוחי ללא עלות למשך שלושה חודשים בביטוח מנהלים למבוטחים בחל״ת

הכשרה יוצאת בחבילת סיוע גם לסוכני ביטוח חיים ותעניק כיסוי ביטוחי למקרה של מוות ולמקרה אובדן כושר עבודה (ככל שקיימים בפוליסה), ללא עלות, למשך תקופת החל״ת

רוצים להמשיך לקרוא?