הפניקס משווה: ביטוח מלחמה מול הפיצוי בחוק מס רכוש

הפניקס משווה: ביטוח מלחמה מול הפיצוי בחוק מס רכוש

הפניקס מפרטת את סכומי הפיצוי שמבוטחי כיסוי המלחמה יקבלו, אל מול הסכומים שיגיעו להם לפי חוק מס רכוש. שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר בהפניקס: מאחר שמדובר בכיסוי חדש, חובה להציע כיסוי זה הן למבוטחים חדשים והן למבוטחים קיימים

רוצים להמשיך לקרוא?