הפניקס משיקה את בטוח מרפא: פיצוי בגין מחלות קשות שאינו מתבטל עד תום תקופת הביטוח

הפניקס משיקה את בטוח מרפא: פיצוי בגין מחלות קשות שאינו מתבטל עד תום תקופת הביטוח

הביטוח הוא ללא קבוצות מחלות, ללא ימי שרידות ל-33 מחלות וללא ביטולים עד תום תקופת הביטוח (בגיל 75), באופן בלעדי לחברה

רוצים להמשיך לקרוא?