הפניקס עוברת למבנה ארגוני מבוסס התמחות: פעילות האלמנטרי תרוכז תחת מערך סוכנים ביטוח כללי

הפניקס עוברת למבנה ארגוני מבוסס התמחות: פעילות האלמנטרי תרוכז תחת מערך סוכנים ביטוח כללי

אשכולות המרכז יאוחדו ויפעלו בהתאם להתמחויות שונות

רוצים להמשיך לקרוא?