הפניקס שוקלת להנפיק אג"ח סדרה ט'

הפניקס שוקלת להנפיק אג"ח סדרה ט'

החברה פנתה אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לצורך הכרה באגרות החוב כמכשיר הון רובד 2 של חברת הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?