הרחבת פוליסת המחלות קשות – באמת נחוץ או עבודה בעיניים?

הרחבת פוליסת המחלות קשות – באמת נחוץ או עבודה בעיניים?

פוליסת המחלות הקשות עברה עם השנים תמורות ושינויים רבים, הן בהגדרת הזכאות למחלות והן בהיקף הכיסוי. האם הרחבת הכיסויים, הגדלת מניין המחלות והוספת התגמול המופחת הן בבחינת צורך אמיתי?

רוצים להמשיך לקרוא?