כלל ביטוח השיקה את "מדיכלל לילד"- מסלול ביטוח בריאות רחב לילדים

כלל ביטוח השיקה את "מדיכלל לילד"- מסלול ביטוח בריאות רחב לילדים

המסלול החדש מעניק כיסוי לכל הניתוחים הפרטיים בארץ ובחו"ל, ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים, כיסוי לתרופות מחוץ לסל, פיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלות קשות ואירועים רפואיים קשים, ייעוצים ובדיקות ואת נספח מדיכלל שירותים לילד

רוצים להמשיך לקרוא?