כלל ביטוח משיקה ביטוח מנהלים הכולל דמי ניהול מפרמיה עם תקרה של 40 שקל

כלל ביטוח משיקה ביטוח מנהלים הכולל דמי ניהול מפרמיה עם תקרה של 40 שקל

דמי הניהול מפרמיה יעמדו על שיעור התחלתי של 3%, ועד לתקרה בסך של 40 שקל לחודש. דמי הניהול התחלתיים מהצבירה עומדים על 0.5%. בסכום של 500 אלף שקל ויותר, תוענק לחוסכים הפחתה בדמי הניהול מצבירה ל-0.2%. משה ארנסט, משנה למנכ"ל כלל ביטוח: אלטרנטיבה מהפכנית לחיסכון ארוך טווח

רוצים להמשיך לקרוא?