מגדל משיקה מחדש שירות דיגיטלי המאפשר היוועצות עם רופאי משפחה וילדים בלי לצאת מהבית

מגדל משיקה מחדש שירות דיגיטלי המאפשר היוועצות עם רופאי משפחה וילדים בלי לצאת מהבית

החברה תאפשר הצטרפות מיידית לשירות ללא הצהרת בריאות וללא תקופת אכשרה, ניתן אישור מיוחד מהפיקוח למכירת כתב השירות זה כביטוח יסודי ולא רק כנספח למוצרי הבריאות

מגדל משיקה מחדש שירות ייעוץ רפואי דיגיטלי המאפשר ללקוחות היוועצות רפואית עם רופאי משפחה, ילדים ורפואת מומחים בלי לצאת מהבית. החברה תאפשר הצטרפות מיידית לשירות ללא הצהרת בריאות וללא תקופת אכשרה. עוד מציינים בחברה כי לאור המצב וחשיבות השירות, ניתן אישור מיוחד על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון למכירת כתב השירות הזה כביטוח יסודי ולא רק כנספח למוצרי הבריאות.

השירות מאפשר יעוץ מקוון מרופא משפחה או רופא ילדים, ללא השתתפות עצמית וייעוץ עם רופא מומחהבהשתתפות עצמית סך 120 שקל. במגדל מתחייבים, כי תור לייעוץ רופא מומחה ייקבע בתוך שלושה ימי עסקים בלבד. שירותי הייעוץ יינתנו ללא הגבלת במספר הייעוצים.

רשימת רופאים מומחים שבהסכם כוללת לפחות מומחה אחד בכל תחום שהוא פרופסור, סגן / מנהל מחלקה או סגן מנהל יחידה בבית חולים בישראל. הייעוץ עם הרופא המומחה יינתן ללא הגבלה במספר הייעוצים המקוונים ובמגוון רחב של תחומים, החשובים ביותר היום.

ייעוץ רפואת מומחים יינתן ב-28 תחומים כולל: רפואה זיהומית, ריאות, א.א.ג, רפואת ילדים, אלרגולוגיה, עיניים, רפואת כאב, גריאטריה, רפואת עור ומין, קרדיולוגיה, גינקולוגיה, רדיולוגיה, נוירולוגיה, כירורגית לב, כירורגית חזה, כירורגיה כללית, אורתופדיה, אורולוגיה, נוירוכירורגיה, אנדוקרינולוגיה, גנטיקה רפואית, אונקולוגיה, נפרולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, ראומטולוגיה, המטולוגיה. ייעוץ רפואת נפש יינתן בתחומים: פסיכיאטרי ילדים, פסיכיאטרי בוגרים.

ניתן להוסיף גם שירות קונסיליום, הייחודי למגדל, לפיו במקרים רפואיים מורכבים, צוות רופאים מומחים בכירים, בראשותו של פרופ׳ ברבש, ילווה את המבוטח וינהל באופן אקטיבי את המקרה הרפואי, על ידי איסוף וניתוח כל הממצאים הרפואיים, לשם קבלת תמונה שלמה וגיבוש אסטרטגיה טיפולית עתידית.

השירותים מוצעים לרכישה למבוטחים עד גיל 85.

לדברי שרונה תושייה פישר, סמנכ"ל ומנהלת תחום בריאות במגדל, "בימים אלו, על מנת לשמור עלינו ועל סביבתנו, צו השעה מורה לכולנו להימנע מלצאת מהבית ככל האפשר ובמיוחד למוסדות הרפואיים, וזאת כדי לא לחשוף ולהיחשף לחולים ולמחלות ולהעמיס עוד על מערכת הרפואית הנמצאת במצב חירום ובמשבר. מתוך דאגה ללקוחותינו, השקנו מחדש את כתב שירות יעוץ רפואי אונליין, המאפשר ללקוחותינו זמינות לרופאי משפחה, ילדים ורפואת מומחים מבלי לצאת מהבית. לאור המצב, מוצר זה יהיה זמין גם לרכישה נפרדת כביטוח יסודי ולא רק כנספח למוצרי הבריאות".