מגדל משיקה פוליסה להורים גרושים: מבטיחה תשלום מזונות גם במקרה פטירה

מגדל משיקה פוליסה להורים גרושים: מבטיחה תשלום מזונות גם במקרה פטירה

ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל: הפוליסה נועדה לתת מענה לסיטואציות בהן אחד ההורים הגרושים מת בטרם עת וילדיו עשויים להיפגע באופן מידי מהפסקת התשלומים החודשיים. אנו סבורים כי הפתרון הייחודי שאנו מציעים יאומץ על ידי זוגות המצויים בהליכי גירושין ועל ידי עורכי הדין באי כוחם של הצדדים שירצו להבטיח מראש את תשלום דמי המזונות

רוצים להמשיך לקרוא?