מגדל: משפחה שתצטרף לביטוח בריאות מורחב תהיה זכאית לצירוף הילדים בחינם

מגדל: משפחה שתצטרף לביטוח בריאות מורחב תהיה זכאית לצירוף הילדים בחינם

ההטבה מתייחסת לשנה הראשונה, הכיסוי כולל את כל כיסוי הליבה ובכלל זה גם כיסויים מצילי חיים: השתלות, תרופות, ניתוחים בישראל וניתוחים בחו״ל

רוצים להמשיך לקרוא?