מגדל תאפשר השבתה זמנית של הרכב והקפאת הפוליסה

מגדל תאפשר השבתה זמנית של הרכב והקפאת הפוליסה

בעת השבתת הרכב מתחייב בעל הרכב לא לעשות בו שימוש, ועל כן הביטוח יצומצם לכיסוי שאינו כולל נזק תאונתי – והמבוטח יקבל החזר של 50% מהפרמיה לתקופה, הקפאת פוליסה שקולה לביטול הפוליסה ומתאימה למקרים בהם המבוטח מכר את הרכב, ויינתן החזר של הפרמיה החל מהיום ה-30 לתקופת ההקפאה

רוצים להמשיך לקרוא?