נציגים של מנורה מבטחים יסייעו בתהליך הקבלה לבית החולים

נציגים של מנורה מבטחים יסייעו בתהליך הקבלה לבית החולים

השירות יינתן באמצעות נציגי ביקור שיוצבו בבתי חולים פרטיים במרכז הארץ. המלווים יסייעו גם בהגשת תביעות אמבולטוריות

רוצים להמשיך לקרוא?