נציגים של מנורה מבטחים יסייעו בתהליך הקבלה לבית החולים

נציגים של מנורה מבטחים יסייעו בתהליך הקבלה לבית החולים

השירות יינתן באמצעות נציגי ביקור שיוצבו בבתי חולים פרטיים במרכז הארץ. המלווים יסייעו גם בהגשת תביעות אמבולטוריות

אורית קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום בריאות במנורה מבטחים ביטוח

קבוצת מנורה מבטחים משיקה שירות חדש: נציגי ביקור מטעם החברה יסייעו ללקוחותיה בעת תהליך הקבלה לבית החולים.
השירות החדש יינתן באמצעות נציגי החברה שיוצבו בבתי חולים פרטיים במרכז הארץ ויסייעו למבוטחי החברה הן בתהליך הקליטה לבית החולים והן בהגשת תביעות אמבולטוריות (לדוגמה, התייעצויות או בדיקות אבחנתיות שבוצעו כהכנה לניתוח).
במסגרת הפעילות יענו לקוחות מנורה מבטחים על סקר שביעות רצון קצר, שמטרתו לחתור לשיפור מתמיד בשירות וכן יקבלו שי קטן בתום התהליך.
אורית קרמר, משנה למנכ"ל, ומנהלת תחום ביטוח בריאות במנורה: "חווית שירות מצוינת היא חלק מה-DNA של החברה, ובהתאם לזאת אנו שמחים להציע ללקוחותינו את הפעילות החדשה של נציגי הביקור, שמטרתה לחתור לשיפור מתמיד בחוויית הלקוח בעת תהליך האשפוז ובעת תהליך הגשת התביעה".