על רקע המצב במשק מגדל תעניק הקלות והטבות בתחום הביטוח הכללי

על רקע המצב במשק מגדל תעניק הקלות והטבות בתחום הביטוח הכללי

יינתנו הקלות בגבייה בענפי העסקים והדירות, החברה תאריך בחודש ימים, על חשבונה, את הביטוח של עסקים שכבר מבוטחים במגדל ונאלצו לסגור

רוצים להמשיך לקרוא?