על רקע המצב במשק מגדל תעניק הקלות והטבות בתחום הביטוח הכללי

על רקע המצב במשק מגדל תעניק הקלות והטבות בתחום הביטוח הכללי

יינתנו הקלות בגבייה בענפי העסקים והדירות, החברה תאריך בחודש ימים, על חשבונה, את הביטוח של עסקים שכבר מבוטחים במגדל ונאלצו לסגור

מגדל תעניק הקלות חדשות בתחום הביטוח הכללי שייכנסו לתוקף מיידי, כך הודיעה היום (א') החברה.

נמסר כי לנוכח המצב הכלכלי במשק יינתנו הקלות בגבייה בענפי העסקים והדירות. החברה תאפשר לפוליסות חדשות ומתחדשות בחודש אפריל, 8 תשלומים על בסיס מזומן ללא דמי אשראי (חלף 5 חודשים שהתאפשרו קודם לכן), וכן תינתן האפשרות לדחיית תשלום אחד ללקוחות שיבקשו זאת.

בנוסף, ישנה התייחסות גם לעסקים קיימים שכבר בוטחו ונאלצו לסגור את שעריהם בהתאם להוראות משרד הבריאות.  החברה תאשר הארכת תקופת הביטוח בחודש נוסף על חשבונה בתום תקופת הביטוח (בכפוף לאסמכתאות על סגירת העסק או ירידה מהותית בהכנסות).

כמו כן, החברה תעניק הטבות בביטוח רכב: רכבים חדשים מחודש אפריל ו/או חידושי מאי יזכו להנחה מיוחדת על חשבון החברה בגובה 10%.

בחברה מציינים, כי הקלות אלה מתווספות להטבה משמעותית בתחום ביטוח המנהלים, עליה הודיעה כבר בשבוע שעבר. על פי ההטבה, מתוך מטרה לסייע ללקוחות שנקלעו לאי יציבות תעסקותית בעקבות המצב, תעניק מגדל לעובד אשר מעסיקו ידווח בגינו על חל"ת (ולכן לא יעביר בגינו הפקדות במהלך התקופה), את המשך הכיסוי הביטוחי הקיים בפוליסת ביטוח המנהלים, ללא תשלום למשך שלושה חודשים.