רשות שוק ההון אישרה לאיילון לשווק את תוכנית עוגן למשפחה פרט

רשות שוק ההון אישרה לאיילון לשווק את תוכנית עוגן למשפחה פרט

התוכנית המעניקה תשלום חודשי במקרה פטירה של המבוטח. איתמר פרבשטיין, מנהל אגף חיסכון טווח ארוך בחברה: התוכנית מבוססת על פוליסת ריסק ללא מרכיב חיסכון וללא ערכי סילוק

רוצים להמשיך לקרוא?