PIL השיקה מערכת חכמה לחיפוש רגולציה

PIL השיקה מערכת חכמה לחיפוש רגולציה

לאחר פיילוט של 6 שבועות – איילון החליטה להטמיע אצלה את המערכת, מורלי דורי, מנכל"ית ומייסדת PIL: עבודת ניתוח ומיפוי הרגולציה אינה מעניקה לגוף מוסדי יתרון תחרותי כלשהו, ולמרות זאת היא נעשית היום על ידי כל חברת ביטוח בנפרד. מערכת PIL עושה את זה במרוכז עבור כל לקוחותיה

רוצים להמשיך לקרוא?