אובדן כספי עקב מחלת הקורונה – האם מבוטח? / מאת יעקב קיהל

אובדן כספי עקב מחלת הקורונה – האם מבוטח? / מאת יעקב קיהל

ניצני תגובות של מבטחים בישראל לתוצאות של החשש ממחלת הקורונה ניכרים במשק, ובשלב זה הריהן מתייחסות לביטוח רכב

לאחרונה נשאלתי על ידי סוכני ביטוח ולקוחות האם אובדן כספי (הכנסות, רווח, הוצאות שאבדו) מחמת הפרעה בפעילות עסקית או השבתתה (כמו: מניעת אירועים ציבוריים, הימצאות המבוטח בבידוד, צמצום מוכח של נוכחות צרכנים) מבוטח בפוליסות הביטוח המקובלות בענף הביטוח בישראל?

להלן דעתנו: בהעדר נזק פיזי ממשי לנכס המבוטח (בית העסק ותכולתו) לא ישופה המבוטח על נזקו הנ"ל. בפוליסות רכוש רבות מוגן העסק גם אם אירע נזק פיזי לנכסי אחרים באופן המונע גישה לחצרים המבוטחים ("מניעת גישה") וכן מצוי כיסוי של השפעת נזק פיזי (או מיכני) לרכוש ציבורי (מתקני חשמל ומים) על פעילות העסק המבוטח. כיסויים כאלה מפורשים בפוליסות רחבות במתכונת "ביט" או דומיהן. עד כה לא ידוע על נזקים מסוג זה עקב מחלת הקורונה.

ביטול חוזה ("סיכול") לאספקת מוצרים או להופעה או להזמנת מתחם אירועים או הארחה, שלא הוגן כראוי (בסעיף "כוח עליון") בחוזה עם הצד השני, והתמורה או חלקה, נדרשת על ידו, אינו מכוסה בביטוחי החבות המקובלים של הספק (גם אם בוטחה אחריותו המקצועית). עד כה לא ידועים מקרים כאלה עקב מחלת הקורונה, וצווי הרשויות, המאפשרים לספק סיכול כזה של התחייבותו, מגינים, ככל הנראה, על עניינו. בוודאי נכון הדבר אם ההתחייבות ניתנה לאחר היוודע דבר התפרצות המחלה באופן המשפיע על קיום ההתחייבות (הופעת אמן האמור להגיע מחו"ל). התחייבות מוקדמת מצד המבטל/הספק – להבנתי, גם היא אינה מקימה כיסוי לחבותו של המפיק/המבטל בהיותה "חבות בחוזה".

רק אם נערכה מראש פוליסת "ביטול אירועים" ע"ש המפיק/המבוטח (לגבי יצרן – אין פוליסה כזאת מוכרת אלא במסגרת ערבויות ספציפיות) ניתן להגן על אבדן ההכנסה הצפויה, או הוצאות שהוצאו ואינן ניתנות להשבה, או אבדן רווח צפוי – עקב ביטול מופע או מיזם או חלק ממנו (כמו: תערוכה, יריד, מפגש קיבוצי של מזמין, טיול קיבוצי, שינועים מאורגנים, הזמנת מקומות בבית הארחה וכד').

בביטוח נסיעות לחו"ל שנערך מראש, והינו בתוקפו, יימצא כיסוי לביטול טיסה או הפסקת נסיעה בשל חולי ממשי (וכמובן אשפוז בחו"ל או בדיקות אבחנה שם). התופעה של "חופשות מולדת" מתוך שהות ארוכה בחו"ל (Relocation) אמורה להידון בנפרד על ידי המבטח הפרטני.

ניצני תגובות של מבטחים בישראל לתוצאות של החשש ממחלת הקורונה ניכרים במשק, ובשלב זה הריהן מתייחסות לביטוח רכב (כמו: הקפאה או הרשאת נהיגת אחרים בתקופת הבידוד). גם בכגון זה לא נתפלא אם ידם היוצרת של מבטחים או יועצים תבנה עוד ועוד כיסויים אפשריים.

לא התייחסתי לביטוחי תאונות אישיות ומחלות, ולביטוחי אובדן כושר עבודה, שלא בהם עיסוקי.

יודגש כי דעות אלה, מקורן בניסיוני המקצועי, אך אין הן מהוות חוות דעת נחרצת, שתתברר, ככל הנראה, בהמשך הדרך, אם יהא צורך בחיפושיה ובפתרונותיה.

 _________

הכותב הוא יועץ ביטוח וניהול סיכונים, בעבר שימש כחתם ראשי בהפניקס ומשנה למנכ"ל כלל ביטוח