אחריות מעסיק כלפי עובדים זרים שנפגעו בעת שהתגוררו במתחם העסק / מאת יעקב קיהל

אחריות מעסיק כלפי עובדים זרים שנפגעו בעת שהתגוררו במתחם העסק / מאת יעקב קיהל

אחת המסקנות העולה מטענות המבטחת היא שאין להותיר העסקת מועסקים כאלה ללא ייחוס לפרק הכיסוי המתאים, כבר בשלבי החיתום של הפוליסה, ובגופה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה