איך מחלקים רכוש משותף בגירושין / מאת עו"ד ליאת חן

איך מחלקים רכוש משותף בגירושין / מאת עו"ד ליאת חן

בחלק זה נדון בדרכים האפשריות לחלוקת הכספים שנצברו, והזכויות הפנסיוניות בין הצדדים בעת הפרידה וסיום הנישואין, על פרידה, פירוק המשפחה וההשלכות על הרכוש המשותף

במאמרים הקודמים הכרנו את בני הזוג שנמצאים כעת בהליך גירושין. היאסגנית מנהל הבנק המוערכת והואבעלה, המהנדס הבכיר בחברה ציבורית. "זוג משמיים", שהשמים נפלו עליהם (אולי בעיקר עליו), כשגילה שאשתו המסורה, מסורה לא רק לו, והם כעת נדרשים לחלק ביניהם את כל הרכוש שצברו במהלך 20 שנות הנישואין, שהסתיימו בנסיבות צורמות.

במאמר האחרון בחנו את סוגיית חלוקת הזכויות הפנסיונית שצברו בני הזוג במהלך חיי הנישואין. כעת לדרכים האפשריות לחלוקת הכספים שנצברו, והזכויות הפנסיוניות בין הצדדים בעת הפרידה וסיום הנישואין.

מה הן האפשרויות לעריכת איזון זכויות סוציאליות?

האפשרות הראשונה והקלה ביותר לביצוע היא לקבוע כי כל אחד מהצדדים יישאר הבעלים של הזכויות הרשומות על שמו. אפשרות זו נוחה במקרים שגובה הזכויות דומה פחות או יותר ואין פערים גבוהים בין בני הזוג מבחינת היקף הזכויותבדרך כלל יהיו אלה אנשים שעבדו בשכר דומה, במשך מספר שנים דומה, ועל כן הפערים הם זניחים.

מצב נוסף בו ניתן להפעיל את האפשרות הזו הוא כאשר יש לצדדים רכוש נוסף לחלק ואז במקום לחלק את הזכויות הסוציאליות, מסכימים כי כל אחד מהצדדים יישאר הבעלים של הזכויות הרשומות על שמו, ומפצים את בן הזוג שזכויותיו פחותות, בכספים או רכוש ממקור אחר, וכך מאזנים את הרכוש כולו באופן שווה. כשאין רכוש נוסף לחלק, אפשרות זו פחות ישימה, אלא אם מי מהצדדים מסכים לוותר על חלק מהזכויות המגיעות לו משיקולים שונים ולצרכי פשרה, וגם זה קורה לפעמים. חשוב לזכור כי לצורך חלוקת הזכויות בדרכים האלה, חייבת להיות הסכמה בין הצדדים ולא ניתן לכפות זאת על אף אחד מהם.

האפשרות השנייה היא חלוקת הזכויות באופן שווה על פי חוק יחסי ממון. לצורך קביעת הסכומים המגיעים לכל אחד מהצדדים במסגרת האיזון ביניהם, משתמשים באנשי מקצוע חשבונאים, אקטוארים, שקובעים במדויק את היקף הזכויות ואת הסכומים שכל אחד מהצדדים יקבל על מנת ששניהם יצאו עם סכומים זהיםכלומר יערך איזון בזכויות.

גם כאן יש שתי אפשרויות: הקלה ביותר היא להוון את הכספים ולחלק אותם במועד הפרידה ולעשות מה שנקרא Clear cut – חילקנו, סיימנו ואין עוד קשר כלכלי עתידי בין הצדדים.

מרבית האנשים מעדיפים את האופציה הזו ואינם מעוניינים להישאר קשורים בקשר כלכלי עתידי עם הצד השני, ובתי המשפט מעודדים אותה אף הם, שהרי מה שלא הסתיים באופן מוחלט הוא פתח למחלוקות בעתיד ובזה איש אינו מעוניין. חשוב לציין כי חייבת להיות הסכמה להיוון ולא ניתן לכפות על מי מהצדדים היוון הכספים במקום תשלומם בעתיד, במועד בו ישולמו.

במקרים בהם הצדדים אינם מסכימים להיוון הזכויות ותשלומם במועד הפרידה, האפשרות השנייה היא לחלק את הכספים במועד שישולמו לבן הזוג הזכאי לקבלם (פנסיות) או במועד שהכספים יהפכו לנזילים (קופות גמל, קרנות נאמנות, ביטוחי מנהלים) וישולמו לצד שזכאי לקבל אותם. פנסיות ישולמו בגיל הפרישה לזכאי עם יציאתו לפנסיה וזכויות אחרות ישולמו כל אחת בהתאם לתנאי הקופה ומועד פרעונה. למעשה מדובר בזכויות עתידיות שכרגע אין דרך לממש אותן אם אין הסכמה להיוון הזכויות ויש להמתין לעיתים שנים ארוכות עד לקבלת הכספים. כדי להסדיר את הסוגייה ולהבטיח את קבלת הכספים בעתיד ללא מעורבות של הצד שצריך להעבירם לצד השני, חוקק לפני מספר שנים חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. מי שיבחר באופציה הזו, יצטרך לפעול בהתאם להוראות החוק, שמטרתן להבטיח שמי שזכאי לקבל כספים בעתיד מבן הזוג לשעבר יוכל לעשות זאת ללא קשר לבן הזוג לשעבר ובאופן פשוט ובטוח.

מה אומר החוק?

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג נועד לפתור את הבעיה שנובעת מהמשך הקשר הכלכלי בין הצדדים, הרבה שנים לאחר פרידתם, כאשר נותרו שותפים בזכויות סוציאליות והם נאלצים לבצע העברות כספים חודשיות האחד לשני בהתאם לחלק הפנסיה שמגיע לבן הזוג לשעבר. מצב זה היה בלתי נוח לכל הדעות ומצא פתרון בחוק החדש יחסית.

החוק כיום מאפשר פיצול רישום של הזכויות הצבורות ע"ש אחד מהצדדים, באופן שבמוסד עצמו (חברת הביטוח, קרן הפנסיה, קופת הגמל או קרן ההשתלמות) יהיו זכויותיו של בן הזוג הזכאי לכספים מבן הזוג האחר, רשומות על שמו בהתאם לחלק המגיע לו בעתיד, והוא יקבל את זכויותיו ישירות מהמוסד המשלם בבוא העת. אותו צד יהיה זכאי לקבל את חלקו בכספים גם אם הצד השני נפטר בינתיים וזכויותיו נשמרות ומוגנות בכל מקרה בלי קשר למהלך חייו של בן זוגו לשעבר.

המשמעות היא עצומה בחשיבותה ומאפשרת ניתוק כלכלי מלא בין הצדדים, גם אם אין הסכמה או אפשרות לאיזון הזכויות במועד הגירושין לצורך סיום היחסים הרכושיים.

____________

הכותבת היא עו"ד במשרד ג'ון גבעהדר ושות'