"אישור עריכת ביטוח" בפרשנות הפוליסה ובחינת יישום ההנחיות המוצעות על ידי רשות ההון

"אישור עריכת ביטוח" בפרשנות הפוליסה ובחינת יישום ההנחיות המוצעות על ידי רשות ההון

ההוראות בטיוטת הרשות מסתייגות מכל שינוי נוסח הנספח הנלווה לטיוטה, ומפני סתירה בין האישור ובין הקבוע בפוליסה והוראותיה, למעט במקרים שבהם יינתן אישור מסוים לפעילות ספציפית. ימים יגידו אם תתאפשר אחידות מושכלת כזאת ואם לא תיתקל בהתנגדות יועצים של הצדדים

רוצים להמשיך לקרוא?